Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. listopadu 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Rozprava s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Rozprava s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o budoucnosti Evropy (2018/2733(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupila Angela Merkelová (kancléřka Spolkové republiky Německo).

Vystoupil Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, a Martin Sonneborn – nezařazený poslanec.

Vystoupila Angela Merkelová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano a Dariusz Rosati.

Vystoupila Angela Merkelová.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění