Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. november 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (arutelu)
CRE

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (2018/2733(RSP))

President võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Angela Merkel (Saksamaa Liitvabariigi kantsler).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel ja Martin Sonneborn (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Angela Merkel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano ja Dariusz Rosati.

Sõna võttis Angela Merkel.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2019Õigusalane teave