Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. lapkričio 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

8. Diskusijos su Vokietijos Kanclere Angela Merkel Europos ateities tema (diskusijos)
CRE

Diskusijos su Vokietijos Kanclere Angela Merkel Europos ateities tema (2018/2733(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Angela Merkel (Vokietijos Federacinės Respublikos Kanclerė).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu ir Martin Sonneborn, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Angela Merkel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano ir Dariusz Rosati.

Kalbėjo Angela Merkel.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas