Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (2018/2733(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel (bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, en Martin Sonneborn, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano en Dariusz Rosati.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling