Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. novembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Rozprava s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Rozprava s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou o budúcnosti Európy (2018/2733(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpila Angela Merkel (kancelárka Nemeckej spolkovej republiky).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF a Martin Sonneborn – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Angela Merkel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano a Dariusz Rosati.

V rozprave vystúpila Angela Merkel.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne oznámenie