Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (debatt)
CRE

Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (2018/2733(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Angela Merkel (Tysklands förbundskansler).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, och Martin Sonneborn, grupplös.

Talare: Angela Merkel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano och Dariusz Rosati.

Talare: Angela Merkel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande