Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2282(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0320/2018

Debatter :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0457

Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2017/2282(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2017/2281(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins och Petras Auštrevičius redogjorde för betänkandena.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaromír Štětina; Charles Tannock för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană och Sajjad Karim.

Talare: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins och Petras Auštrevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.9 i protokollet av den 14.11.2018 och punkt 14.10 i protokollet av den 14.11.2018.

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande