Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0063(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0057/2018

Indgivne tekster :

A8-0057/2018

Forhandlinger :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0452

Protokol
Tirsdag den 13. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

13. Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab forelagde betænkningen.

Taler: Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Talere: Eva Maydell (ordfører for udtalelse fra IMCO), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Margrethe Vestager og Andreas Schwab.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.4 i protokollen af 14.11.2018.

Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse