Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0063(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0057/2018

Ingivna texter :

A8-0057/2018

Debatter :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0452

Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva Maydell (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Markus Ferber för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Margrethe Vestager och Andreas Schwab.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.4 i protokollet av den 14.11.2018.

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande