Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Ενεργειακή απόδοση ***I (ψηφοφορία)
  4.4.Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  4.5.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (ψηφοφορία)
  4.6.Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  4.7.Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (ψηφοφορία)
  4.8.Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.9.Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Συζήτηση με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Angela Merkel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 11.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας - Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (συζήτηση)
 12.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
 13.Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I (συζήτηση)
 14.Ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων και των αρχικών προσφορών εικονικού νομίσματος (συζήτηση)
 15.Στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 16.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (157 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (63 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (80 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (31 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (95 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (272 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (80 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (129 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (479 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου