Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 13. november 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Hääletused
  4.1.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.ELi arenguabi hariduse valdkonnas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.3.Energiatõhusus ***I (hääletus)
  4.4.Energialiidu juhtimine ***I (hääletus)
  4.5.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (hääletus)
  4.6.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  4.7.Õigusriik Rumeenias (hääletus)
  4.8.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (hääletus)
  4.9.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Istungi jätkamine
 8.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine - ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (arutelu)
 12.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 13.Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine ***I (arutelu)
 14.Virtuaalvääringute ja algmüntide pakkumise õiguslik reguleerimine (arutelu)
 15.ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (arutelu)
 16.Humanitaarviisad (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (139 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (73 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (29 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (92 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (246 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (71 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (119 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (468 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2019Õigusalane teave