Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 13 noiembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Votare
  4.1.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.2.Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.3.Eficiența energetică ***I (vot)
  4.4.Guvernanța uniunii energetice ***I (vot)
  4.5.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (vot)
  4.6.Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri ***I (vot)
  4.7.Statul de drept în România (vot)
  4.8.Standardele minime pentru minorități în UE (vot)
  4.9.Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Reluarea ședinței
 8.Dezbatere cu Cancelara Germaniei, Angela Merkel, despre viitorul Europei (dezbatere)
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Cerere de ridicare a imunității
 11.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia - Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (dezbatere)
 12.Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 13.Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne ***I (dezbatere)
 14.Reglementarea monedelor virtuale și a ofertelor inițiale de monede (dezbatere)
 15.Sprijinul statelor membre ale UE pentru Pactul global al ONU privind migrația (dezbatere)
 16.Vizele umanitare (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (145 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (63 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (74 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (29 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (91 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (259 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (71 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (120 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (469 kb)
Ultima actualizare: 7 februarie 2019Notă juridică