Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Omröstning
  4.1.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.3.Energieffektivitet ***I (omröstning)
  4.4.Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)
  4.5.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (omröstning)
  4.6.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  4.7.Rättsstatsprincipen i Rumänien (omröstning)
  4.8.Minimistandarder för minoriteter i EU (omröstning)
  4.9.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Begäran om upphävande av immunitet
 11.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (debatt)
 14.Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta (initial coin offerings) (debatt)
 15.EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt (debatt)
 16.Humanitära visum (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (143 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (73 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (29 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (92 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (251 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (71 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (115 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (467 kb)
Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande