Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0286(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0305/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0454

Zápis
Středa, 14. listopadu 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

7. Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský uvedli zprávy.

Vystoupila Dita Charanzová (zpravodajka výboru IMCO).

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ivan Štefanec (zpravodaj výboru IMCO), Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Morten Helveg Petersen (zpravodaj výboru LIBE), Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Miapetra Kumpula-Natri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Ruža Tomašić za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupili: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.5 zápisu ze dne 14.11.2018 a bod 14.6 zápisu ze dne 14.11.2018.

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění