Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0286(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0305/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0454

Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

7. Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera og Evžen Tošenovský forelagde betænkningerne.

Taler: Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ivan Štefanec (ordfører for udtalelse fra IMCO), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Morten Helveg Petersen (ordfører for udtalelse fra LIBE), Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Miapetra Kumpula-Natri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly og Nicola Caputo.

Talere: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera og Evžen Tošenovský.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.5 i protokollen af 14.11.2018 og punkt 14.6 i protokollen af 14.11.2018.

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse