Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0143(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0354/2018

Teksty złożone :

A8-0354/2018

Debaty :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2019 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Henna Virkkunen (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE i Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso i Dieter-Lebrecht Koch.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge i Seán Kelly.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.7 protokołu z dnia 14.11.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.14 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna