Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0354/2018

Predkladané texty :

A8-0354/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE a Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso a Dieter-Lebrecht Koch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge a Seán Kelly.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Bas Eickhout.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.7 zápisnice zo dňa 14.11.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.14 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie