Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

12. Meddelelse fra formanden
CRE

Formanden mindede om, at han den 2. oktober 2018 havde truffet afgørelse om at pålægge Giulia Moi en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 begrundet i hendes adfærd over for sine akkrediterede parlamentariske assistenter, der kan karakteriseres som værende psykisk chikane (punkt 6 i protokollen af 2.10.2018)

Den 16. oktober 2018 havde Giulia Moi indgivet en intern klage til Parlamentets præsidium over denne afgørelse, jf. artikel 167 i Parlamentets forretningsorden.

Præsidiet havde på sit møde mandag den 12. november 2018 undersøgt den pågældende klage og havde bekræftet formandens afgørelse. Sanktionen består i tab af retten til dagpenge i en periode på tolv dage.

Talere: Giulia Moi (formanden gav præciserende oplysninger), Jörg Meuthen om afviklingen af gårsdagens drøftelse med den tyske kansler (formanden gav præciserende oplysninger), og Bruno Gollnisch.

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse