Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι στις 2 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στη Giulia Moi, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, λόγω της συμπεριφοράς της προς τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς της, η οποία συνιστά ψυχολογική παρενόχληση (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018)

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, η Giulia Moi άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού.

Στη συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, το Προεδρείο εξέτασε την εν λόγω προσφυγή και επιβεβαίωσε την απόφαση του Προέδρου. Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης για χρονικό διάστημα 12 ημερών.

Παρεμβαίνουν η Giulia Moi (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), ο Jörg Meuthen σχετικά με τη διεξαγωγή της χθεσινής συζήτησης με τη γερμανίδα Καγκελάριο (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), και ο Bruno Gollnisch.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου