Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Meddelande från talmannen
CRE

Talmannen påminde om att han den 2 oktober 2018 hade beslutat om en påföljd för Giulia Moi, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, till följd av hennes beteende mot sina ackrediterade parlamentsassistenter, vilket kunde karakteriseras som psykiska trakasserier (punkt 6 i protokollet av den 2.10.2018)

Den 16 oktober 2018 lämnade Giulia Moi in ett internt överklagande av detta beslut till presidiet, i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen.

Vid sitt sammanträde måndagen den 12 november 2018 behandlade presidiet detta överklagande och fastställde talmannens beslut. Påföljden innebär att dagtraktamentet dras in under tolv dagar.

Talare: Giulia Moi (talmannen gjorde förtydliganden); Jörg Meuthen yttrade sig om genomförandet av debatten med Tysklands förbundskansler Merkel föregående dag (talmannen gjorde förtydliganden); Bruno Gollnisch.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande