Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska myndigheterna hade meddelat att Bogdan Brunon Wenta hade valts till borgmästare i staden Kielce.

Parlamentet noterade att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, och förklarade att platsen var vakant från och med den 14 november 2018.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande