Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2270(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0328/2018

Ingivna texter :

A8-0328/2018

Debatter :

PV 13/11/2018 - 16
CRE 13/11/2018 - 16

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.11
CRE 14/11/2018 - 14.11
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

14.11. Humanitära visum (omröstning)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum [2017/2270(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (föredragande) och Michael Cramer yttrade sig om omröstningens giltighet och begärde att omröstningen skulle genomföras på nytt följande dag (talmannen hörsammade inte denna begäran).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande