Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg

15. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan og Luke Ming Flanagan

Betænkning: Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz og Luke Ming Flanagan

Betænkning: Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt og Tibor Szanyi

Betænkning: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski og José Inácio Faria

Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil og Jan Zahradil

Betænkning: Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil og Jan Zahradil

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa og Andrejs Mamikins.

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse