Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan och Luke Ming Flanagan

Betänkande Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz och Luke Ming Flanagan

Betänkande Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt och Tibor Szanyi

Betänkande Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski och José Inácio Faria

Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins och Dobromir Sośnierz

Betänkande Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil och Jan Zahradil

Betänkande Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil och Jan Zahradil

Betänkande Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa och Andrejs Mamikins.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande