Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

19. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-11/C/16 - Европейска сметна палата (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-12/A/16 - Европейска сметна палата (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-13/A/16 - Европейска сметна палата (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-14/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2018 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2018 - Комитет на регионите (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2018 - Комитет на регионите (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 6/2018 - Комитет на регионите (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 7/2018 - Комитет на регионите (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 2/2018 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2018 - Комитет на регионите (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 35/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация