Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-11/C/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-12/A/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-13/A/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-14/T/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2018 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2018 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 2/2018 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου