Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

20. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 29/2018 och DEC 31/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 2/2018.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 och INF 7/2018 – Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföringar V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 och V/AB-14/T/1.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 28/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande