Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. november 14., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

21. Az EU külföldi szereplők befolyásával szembeni rezilienciájának növelése a közelgő európai parlamenti választási kampány során (vita időszerű kérdésekről)
CRE

Az EU külföldi szereplők befolyásával szembeni rezilienciájának növelése a közelgő európai parlamenti választási kampány során (2018/2929(RSP))

Felszólal: Paulo Rangel bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal David McAllister, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark és Carlos Zorrinho.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij és Jiří Pospíšil.

Felszólal Julian King (a Bizottság tagja) és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat