Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0340/2018

Pateikti tekstai :

A8-0340/2018

Debatai :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Balsavimas :

PV 15/11/2018 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0462

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

22. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Dennis de Jong (IMCO komiteto nuomonės referentas), Renaud Muselier PPE frakcijos vardu, Lucy Anderson S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn ir John Howarth.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Bogusław Liberadzki.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.5 punktas

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas