Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0070(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0336/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0336/2018

Keskustelut :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

23. Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland ja Younous Omarjee.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.6.

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus