Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0336/2018

Texte depuse :

A8-0336/2018

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

23. Poluanții organici persistenți ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland și Younous Omarjee.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria și Jiří Pospíšil.

Au intervenit: Violeta Bulc și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 15.11.2018.

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică