Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0336/2018

Predkladané texty :

A8-0336/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

23. Perzistentné organické látky ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland a Younous Omarjee.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Vystúpili: Violeta Bulc a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 15.11.2018.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie