Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

24. Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Georgios Kyrtsos, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Notis Marias, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Markus Ferber, който отхвърли искане за отговор на два въпроса „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis и Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, и Richard Sulík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Ramon Tremosa i Balcells, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Notis Marias, Nikolaos Chountis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Epitideios и Sotirios Zarianopoulos.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация