Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

24. Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Georgios Kyrtsos PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Notis Marias), Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber (atsisakė atsakyti į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Dimitrios Papadimoulis ir Nikolaos Chountis), Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis) ir Richard Sulík.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ramon Tremosa i Balcells (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Notis Marias), Nikolaos Chountis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jakob von Weizsäcker), Ingeborg Gräßle (nesutiko, kad Dimitrios Papadimoulis pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Epitideios ir Sotirios Zarianopoulos.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas