Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

25. Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Eric Andrieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand och Kateřina Konečná.

Talare: Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande