Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

26. Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes och Wajid Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande