Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

27. De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Taler: Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse