Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

27. De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer; Jacques Colombier för ENF-gruppen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande