Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (внесени предложения за резолюция)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Европейски кодекс за електронни съобщения ***I - Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (разискване)
 8.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Тържествено заседание - Южна Африка
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Съобщение на председателството
 13.Състав на Парламента
 14.Време за гласуване
  14.1.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (гласуване)
  14.2.Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  14.3.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  14.4.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  14.5.Европейски кодекс за електронни съобщения ***I (гласуване)
  14.6.Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (гласуване)
  14.7.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)
  14.8.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (гласуване)
  14.9.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (гласуване)
  14.10.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (гласуване)
  14.11.Хуманитарни визи (гласуване)
 15.Обяснения на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Одобряване на протокола от предишното заседание
 19.Внесени документи
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 21.Повишаване на устойчивостта на ЕС по отношение на влиянието на чуждестранни фактори върху предстоящата избирателна кампания за ЕП (разискване по актуални въпроси)
 22.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I (разискване)
 23.Устойчиви органични замърсители ***I (разискване)
 24.Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (разискване)
 25.Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (разискване)
 26.Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (разискване)
 27.Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (232 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (63 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (87 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (39 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (186 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (331 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (156 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1091 kb)
Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация