Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c) (godkendelse)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (indgivne beslutningsforslag)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (forhandling)
 8.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Højtideligt møde - Sydafrika
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Meddelelse fra formanden
 13.Parlamentets sammensætning
 14.Afstemningstid
  14.1.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (afstemning)
  14.2.Statsstøtteregler: nye kategorier af statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  14.3.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  14.4.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (afstemning)
  14.5.Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I (afstemning)
  14.6.Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (afstemning)
  14.7.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)
  14.8.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (afstemning)
  14.9.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (afstemning)
  14.10.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (afstemning)
  14.11.Humanitære visa (afstemning)
 15.Stemmeforklaringer
 16.Stemmerettelser og -intentioner
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 19.Modtagne dokumenter
 20.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 21.Styrke EU's modstandsdygtighed over for udenlandske aktørers indflydelse på den kommende valgkamp til Europa-Parlamentsvalget (debat om et aktuelt spørgsmål)
 22.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (forhandling)
 23.Persistente organiske miljøgifte ***I (forhandling)
 24.Statistikmyndighedernes uafhængighed i Den Europæiske Union og sagen om Andreas Georgiou (forhandling)
 25.Europæisk sikkerhed og fremtiden for traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter (forhandling)
 26.USA's reaktion på karavanen med centralamerikanske migranter ved den mexicanske grænse (forhandling)
 27.De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (201 kb)
27/02/2019 16:14
  Deltagerliste (62 kb)
27/02/2019 15:02
 
Protokol (82 kb)
27/02/2019 16:14
  Deltagerliste (11 kb)
27/02/2019 15:02
  Afstemningsresultater (37 kb)
05/02/2019 14:04
  Afstemning ved navneopråb (191 kb)
05/02/2019 13:56
 
Protokol (298 kb)
27/02/2019 16:14
  Deltagerliste (70 kb)
27/02/2019 15:02
  Afstemningsresultater (142 kb)
05/02/2019 14:04
  Afstemning ved navneopråb (1069 kb)
05/02/2019 13:56
Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse