Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (keskustelu)
 8.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Juhlaistunto - Etelä-Afrikka
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Puhemiehen ilmoitus
 13.Parlamentin kokoonpano
 14.Äänestykset
  14.1.Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (äänestys)
  14.2.Valtiontukisäännöt: uudet valtiontukimuodot * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  14.3.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  14.4.Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ***I (äänestys)
  14.5.Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I (äänestys)
  14.6.Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (äänestys)
  14.7.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)
  14.8.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (äänestys)
  14.9.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  14.10.EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  14.11.Humanitaariset viisumit (äänestys)
 15.Äänestysselitykset
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 21.EU:n suojautumiskyvyn lisääminen ulkomaisten toimijoiden vaikutusta vastaan tulevan eurovaalikampanjan aikana (ajankohtainen keskustelu)
 22.Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I (keskustelu)
 23.Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (keskustelu)
 24.Tilastoviranomaisten riippumattomuus Euroopan unionissa ja Andreas Georgioun tapaus (keskustelu)
 25.Euroopan turvallisuus ja keskimatkan ohjusten poistamista koskevan INF-sopimuksen tulevaisuus (keskustelu)
 26.Keski-Amerikasta lähtöisin olevaan siirtolaiskaravaaniin reagointi Meksikon rajalla (keskustelu)
 27.Yhdysvaltojen Iranin vastaisten pakotteiden eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvat ekstraterritoriaaliset vaikutukset (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (204 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (62 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (83 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (38 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (179 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (293 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (135 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1069 kb)
Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus