Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (predložené návrhy uznesení)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (rozprava)
 8.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Slávnostná schôdza – Južná Afrika
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Oznámenie predsedníctva
 13.Zloženie Parlamentu
 14.Hlasovanie
  14.1.Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (hlasovanie)
  14.2.Pravidlá štátnej pomoci: nové kategórie štátnej pomoci * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  14.3.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  14.4.Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I (hlasovanie)
  14.5.Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I (hlasovanie)
  14.6.Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (hlasovanie)
  14.7.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  14.8.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (hlasovanie)
  14.9.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (hlasovanie)
  14.10.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (hlasovanie)
  14.11.Humanitárne víza (hlasovanie)
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 19.Predloženie dokumentov
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 21.Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov v kontexte nadchádzajúcej kampane pred voľbami do EP (tematická rozprava)
 22.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (rozprava)
 23.Perzistentné organické látky ***I (rozprava)
 24.Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava)
 25.Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (rozprava)
 26.Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (rozprava)
 27.Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (200 kb)
27/02/2019 16:22
  Prezenčná listina (62 kb)
27/02/2019 15:12
 
Zápisnica (84 kb)
27/02/2019 16:22
  Prezenčná listina (11 kb)
27/02/2019 15:12
  Výsledky hlasovaní (38 kb)
05/02/2019 14:04
  Hlasovania podľa mien (180 kb)
05/02/2019 13:56
 
Zápisnica (301 kb)
27/02/2019 16:22
  Prezenčná listina (70 kb)
27/02/2019 15:12
  Výsledky hlasovaní (145 kb)
05/02/2019 14:04
  Hlasovania podľa mien (1067 kb)
05/02/2019 13:56
Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie