Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2077(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0352/2018

Ingivna texter :

A8-0352/2018

Debatter :

PV 15/11/2018 - 2
CRE 15/11/2018 - 2

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0464

Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

2. Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (debatt)
CRE

Betänkande om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet [2018/2077(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz och Anna Hedh.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen och Barbara Matera.

Talare: Věra Jourová och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 15.11.2018.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande