Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Разисквания :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Лаймска болест (борелиоза) (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000088/2018) зададен от Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, към Комисията: Лаймска болест (борелиоза) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alojz Peterle, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin и Dubravka Šuica.

Изказа се Věra Jourová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, относно лаймската болест (борелиоза) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 15.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 4 март 2019 г.Правна информация