Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел

13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000117/2018) зададен от Rosa Estaràs Ferragut, от името на комисията FEMM, към Комисията: положението на жените с увреждания (B8-0418/2018)

Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация