Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. novembra 2018 - BruselFinálna verzia

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000117/2018), ktorú položila Rosa Estaràs Ferragut, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Situácia žien so zdravotným postihnutím (B8-0418/2018)

Posledná úprava: 1. augusta 2019Právne oznámenie