Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - BruxellesEdiţie definitivă

15. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
CRE

Președintele informează că, împreună cu Președintele Consiliului, a semnat următoarele acte, conform procedurii legislative ordinare:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Au intervenit: Philippe Lamberts, solicitând ca Președintele să intervină pentru a apăra libertatea de exprimare a deputaților în Parlamentul European în urma unei manifestații din Estonia (Președintele informează că va cere mai multe informații autorităților estoniene), Jörg Meuthen, referitor la rezultatul procedurii privind raportul lui Juan Fernando López Aguilar (a se vedea punctul 14.11 din PV-ul din 14.11.2018) (Președintele oferă precizări), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda referitor la sărbătorirea „miercurii roșii” (Președintele își reafirmă angajamentul față de apărarea liberetății de exprimare religioasă în lume), Bruno Gollnisch, și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska referitor la sărbătorirea a o sută de ani de când femeile au drept de vot în Polonia și drepturile femeilor (Președintele reamintește angajamentul Parlamentului față de egalitatea de gen și participarea sa la ziua internațională de eradicare a violenței împotriva femeilor).

Ultima actualizare: 1 august 2019Notă juridică