Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. studenog 2018. - BruxellesZavršno izdanje

16. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice od studenog II 2018 (PE 631.067/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

- nakon rasprave o budućnosti Europe (točka 41 dnevnog reda), redoslijed iduće dvije točke je obrnut te je stoga prva točka dnevnog reda u 17:30 izjava Komisije o Strategiji za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u EU-u u skladu s Pariškim sporazumom (točka 46 dnevnog reda), nakon koje će slijediti izjava Komisije o Paketu mjera za jedinstveno tržište (točka 24 dnevnog reda);

- rasprava o izvješću Wajida Khana o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (A8-0403/2018) dodaje se u dnevni red ispred jdnominutnih govora (točka 2 dnevnog reda); sjednica se stoga produžuje do ponoći.

Četvrtak

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

- uslijed nepostizanja dogovora prije kraja razdoblja mirenja, odgađa se rasprava o proračunskom postupku za 2019.: rezultat Odbora za mirenje (točka 47 dnevnog reda);

- kao prva točka dnevnog reda ubačena je rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije;

- odgođeno je glasovanje o sljedećim izvješćima, koja su sva povezana s proračunskim postupkom: izvješće Siegfrieda Mureşana o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (vlastita sredstva) (točka 19 dnevnog reda), izvješće Danielea Viottija o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (točka 38 dnevnog rada) i izvješće Lefterisa Christoforoua o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova (točka 14 dnevnog reda);

Osim toga, izravno će se glasovati o izvješću Miriam Dalli u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa (A8-0370/2018) i o prigovoru u skladu s člankom 106. Poslovnika o izdavanju autorizacije za određene uporabe natrijeva dikromata.

Parlament je prihvatio te prijedloge.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se, kao druga točka dnevnog ruda jutarnjeg dijela sjednice dodaju izjave Vijeća i Komisije o pripremi međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca o UN-ovu Globalnom sporazumu o migracijama.

Govorili su Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev, i Marek Jurek, protiv tog zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (208 za, 195 protiv, 17 uzdržanih) odobrio taj zahtjev.

°
° ° °

Govorili su: Rosa Estaràs Ferragut i Claudia Țapardel.

Time je utvrđen plan rada.

Posljednje ažuriranje: 1. kolovoza 2019.Pravna napomena