Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 - BrysselLopullinen painos

19. Sisämarkkinapaketti (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Sisämarkkinapaketti (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Jiří Pospíšil ja Christel Schaldemose.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini ja Inma Rodríguez-Piñero.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus