Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2084(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0379/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0379/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0477

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

20. ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον [2018/2084(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Bernd Lange και Paul Rübig (A8-0379/2018)

Οι Bernd Lange και Paul Rübig παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Linda McAvan (εισηγήτρια που αντικαθιστά τον συντάκτη γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inma Rodríguez-Piñero, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Bernd Lange και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου